Yên Bái tham dự Hội nghị phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập

Uncategorized

Chiều ngày 23/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị “Phát triển thị trường Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; lãnh đạo Bộ KH&CN và các bộ, ngành liên quan.

Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng lãnh đạo một số sở, ngành dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng lãnh đạo một số sở, ngành dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Trước năm 2010, bộ máy quản lý Nhà nước về thị trường KH&CN hầu như không tồn tại. Từ năm 2011 tới nay, bộ máy quản lý đó đã được hình thành và từng bước được kiện toàn từ Trung ương đến địa phương cùng với nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đã được ban hành.

Trên 800 tổ chức trung gian thị trường KH&CN các loại đã được hình thành. Giá trị giao dịch hàng hóa KH&CN giai đoạn 2011 – 2020 hàng năm tăng bình quân đạt 20,9%. Một số lĩnh vực tăng mạnh như: chế biến thực phẩm tăng 24,2%, tài chính ngân hàng tăng 24,9%, chế biến gỗ tăng 27,4%, điện tử – máy tính tăng 30,5%… Tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị giai đoạn 2016 – 2020 đạt 12,47%.

Tuy nhiên, so với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội và so với trình độ phát triển cùa một số thị trường khác, thị trường KH&CN trong nước còn trầm lắng, vận hành còn nhiều rào cản. Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá sự vận hành của thị trường KH&CN ở nước ta hiện nay; làm rõ những điểm mạnh, điểm yếu của các chủ thể chính của thị trường KH&CN; đánh giá sự tương tác, hợp tác, phối hợp giữa các chủ thể này với nhau; khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách phát triển thị trường KH&CN…

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về tổ chức trung gian, môi giới, kết nối, thúc đẩy giao dịch, lưu thông hàng hóa KH&CN; phát triển hạ tầng quốc gia của thị trường KH&CN hội nhập với thị trường khu vực và quốc tế; thể chế, cơ chế, chính sách, giải pháp tăng cường vai trò của Nhà nước trong định hướng, điều tiết và hỗ trợ hiệu quả cho thị trường KH&CN trong thời gian tới…

Trong những năm qua, hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đẩy mạnh các hoạt động về công nghệ, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ đổi mới công nghệ và phát triển thị trường KH&CN cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn; giúp các địa phương, các doanh nghiệp chủ động hơn trong đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng chuyển giao công nghệ tiên tiến, xây dựng, khai thác và phát triển thị trường KH&CN.

Từ năm 2020 – 2022, tỉnh đã điều tra đánh giá trình độ công nghệ tại 160 lượt doanh nghiệp trong các ngành, nghề, lĩnh vực chủ lực của tỉnh như: chế biến chè, gỗ, măng, sản xuất vật liệu xây dựng…

Để phát triển thị trường KH&CN trên địa bàn, tỉnh Yên Bái đề xuất với Chính phủ, Bộ KH&CN nghiên cứu hoàn thiện đồng bộ môi trường pháp lý, làm cơ sở khoa học và thực tiễn cho phát triển thị trường KH&CN; cụ thể hóa và có cơ chế, chính sách hỗ trợ mạnh hơn cho các doanh nghiệp nhằm khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn tìm kiếm, đầu tư và tiếp nhận chuyển giao, ứng dụng thành tựu tiến KH&CN vào phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của doanh nghiệp. Từ đó, góp phần thúc đẩy các cơ sở nghiên cứu, tổ chức KH&CN, các tổ chức trung gian trong mối liên kết thị trường KH&CN phát triển.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Để đạt mục tiêu đến năm 2030, giá trị giao dịch hàng hóa KH&CN hằng năm tăng bình quân đạt 30%, trên 35% đối với một số lĩnh vực, ngành hàng xuất khẩu chủ lực thì các giải pháp cần quan tâm đó là: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện môi trường pháp lý hỗ trợ phát triền thị trường KH&CN; thúc đẩy phát triền nguồn cầu của thị trường KH&CN, nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp…

Theo Thủ tướng Chính phủ, cần thúc đẩy phát triền nguồn cung của thị trường KH&CN; phát triển các tổ chức trung gian của thị trường KH&CN; tăng cường hoạt động xúc tiến thị trường KH&CN; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, truyền thông và hội nhập quốc tế về thị trường KH&CN…

Đồng thời phát triển hạ tầng quốc gia của thị trường KH&CN nhằm tạo sự đồng bộ về thể chế, chính sách phù hợp hoàn cảnh nước ta và thông lệ quốc tế; nâng cao năng lực các chủ thể tham gia thị trường KH&CN; đẩy mạnh hội nhập với thị trường KH&CN quốc tế…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *