Yên Bái: Dư nợ ủy thác qua các tổ chức hội, đoàn thể đạt trên 4.000 tỷ đồng

Uncategorized

Từ 1 chương trình tín dụng cho vay hộ nghèo ban đầu, hiện Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh đã ủy thác 17 chương trình tín dụng chính sách. Mạng lưới làm công tác ủy thác đã phủ 100% thôn, bản trong toàn tỉnh.

Cán bộ tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Yên Bình giao dịch tại xã Mông Sơn.

Cán bộ tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Yên Bình giao dịch tại xã Mông Sơn.

Sau 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn, tỉnh Yên Bái đã thu được nhiều kết quả nổi bật: tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân hàng năm tăng; công tác thu nợ và cho vay kịp thời, chất lượng tín dụng không ngừng được nâng cao, mang lại hiệu quả kinh tế, tạo việc làm, cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người dân.

Đến 31/8/2022, dư nợ ủy thác qua các tổ chức hội, đoàn thể đạt trên 4.001 tỷ đồng. 443.463 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn ưu đãi. Qua vốn vay chính sách, người dân đã đầu tư chăm sóc, cải tạo, trồng mới 230.950 ha rừng keo, quế, bồ đề; 12.553 ha chè, 4.415 ha cây ăn quả; mua 166.595 con trâu, bò; làm mới và cải tạo 74.204 công trình nước sạch, 72.705 công trình vệ sinh; 40.992 em học sinh sinh viên được vay vốn trang trải chi phí học tập, hỗ trợ 9.165 hộ nghèo làm nhà ở, tạo thêm 26.955 việc làm mới cho người lao động.

Sau 20 năm thực hiện Nghị định số 78 các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đã mua 166.595 con trâu, bò để phát triển kinh tế gia đình

Sau 20 năm thực hiện Nghị định 78, toàn tỉnh đã có124.899 lượt hộ vay vốn thoát nghèo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *