Yên Bái dự Hội nghị triển khai Chương trình OCOP giai đoạn 2021 -2025

Uncategorized

Sáng 9/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP) và Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

 
Dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một số sở, ngành liên quan.

Cả nước có 8.478 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên

Sau hơn 4 năm triển khai, Chương trình OCOP đã có sự lan tỏa mạnh mẽ, được triển khai đồng bộ, rộng khắp, được tất cả các địa phương chủ động triển khai một cách hiệu quả và thành công, trở thành một giải pháp được ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

Đến ngày 31/8/2022, cả nước đã có 8.478 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, trong đó 65,4% sản phẩm 3 sao, 33,4% sản phẩm 4 sao, 1,0% sản phẩm tiềm năng 5 sao và 0,2 % sản phẩm 5 sao. Đã có hơn 4.351 chủ thể OCOP, trong đó có 38,3% là HTX, 26,1% là doanh nghiệp, 33,3% là cơ sở sản xuất/hộ kinh doanh, còn lại là tổ hợp tác có sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Đặc biệt, thông qua Chương trình OCOP, nhiều địa phương đã chủ động phát triển nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch nông thôn và điểm du lịch.

Đến nay, các địa phương đã đánh giá và công nhận 65 sản phẩm OCOP thuộc nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch, trong đó nhiều vùng đã phát huy được lợi thế về điều kiện tự nhiên, sản xuất nông nghiệp, văn hóa, làng nghề truyền thống để hình thành các điểm du lịch nông thôn đặc sắc như miền núi phía Bắc và đồng bằng sông Cửu Long.

Yên Bái có 138 sản phẩm OCOP 3 – 4 sao

Tại tỉnh Yên Bái, Chương trình OCOP cũng đã có những tác động tích cực, đậm nét đến phát triển kinh tế nông thôn. Hết năm 2021, toàn tỉnh có 138 sản phẩm được đánh giá, phân hạng và được cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 – 4 sao, trong đó có 20 sản phẩm đạt 4 sao; có 118 sản phẩm đạt 3 sao cấp tỉnh.

Chương trình OCOP đã huy động được 86 chủ thể tham gia, trong đó có 16 DN (chiếm 18,6%), 64 HTX (chiếm 74,42%) , 5 cơ sở sản xuất/hộ kinh doanh (chiếm 5,8%)  và có 01 hội (chiếm 1,16%).

Đến năm 2025, ít nhất 10.000 sản phẩm OCOP được công nhận đạt 3 sao trở lên

Dịp này, Hội nghị đã công bố Quyết định 919 và Quyết định 922 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm và Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

Đến năm 2025, phấn đấu ít nhất 10.000 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên; trong đó, có khoảng 400 – 500 sản phẩm OCOP đạt 5 sao; củng cố và nâng cấp ít nhất 50% sản phẩm OCOP đã được đánh giá và phân hạng; có ít nhất 50% làng nghề truyền thống có sản phẩm OCOP, góp phần bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 là tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân nông thôn, chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế. Qua đó, Chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 được xác định là một trong những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

Chương trình đề ra 5 nhiệm vụ chính là nâng cấp, đầu tư phát triển điểm du lịch nông thôn gắn với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; phát triển sản phẩm du lịch nông thôn mang đặc trưng vùng, miền; phát triển nguồn nhân lực du lịch nông thôn có chất lượng; truyền thông, xúc tiến quảng bá du lịch nông thôn; xây dựng và triển khai các mô hình thí điểm về phát triển du lịch nông thôn theo hướng du lịch xanh, có trách nhiệm và bền vững…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *