Văn Chấn giải ngân nhanh vốn đầu tư công

Uncategorized

Năm 2022, huyện Văn Chấn có 63 công trình triển khai và giải ngân vốn với tổng mức đầu tư trên 437,54 tỷ đồng. Kế hoạch vốn năm 2022, huyện được giao là 79,5 tỷ đồng; trong đó, ngân sách huyện là 50,48 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 25,55 tỷ đồng, ngân sách trung ương là 2,5 tỷ đồng, vốn tài trợ của Đại sứ quán Ấn Độ và Trung ương Đoàn là 968 triệu đồng.

Ý thức được công tác giải ngân vốn đầu tư công (VĐTC) có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh, địa phương trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh ảnh hưởng đến nền kinh tế, nên ngay từ đầu năm huyện đã quyết liệt, tích cực vào cuộc triển khai. Tuy nhiên, do các dự án vướng mắc về mặt bằng, thủ tục đầu tư kéo dài, đã làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân VĐTC của huyện.

Công nhân Công ty TNHH PURCHASING Minh Châu đẩy nhanh tiến độ cải tạo, nâng cấp trục đường B và C thị trấn Sơn Thịnh.

Công nhân Công ty TNHH PURCHASING Minh Châu đẩy nhanh tiến độ cải tạo, nâng cấp trục đường B và C thị trấn Sơn Thịnh.

Trao đổi vấn đề này lãnh đạo UBND huyện Văn Chấn chia sẻ: đối với những dự án có số vốn giải ngân lớn, UBND huyện quán triệt chủ đầu tư, nhà thầu khắc phục khó khăn, tranh thủ thời tiết thuận lợi và sự ủng hộ của người dân về mặt bằng, tích cực triển khai nhiều mũi thi công liên tục trên tinh thần không đánh đổi chất lượng lấy tiến độ giải ngân.

Yêu cầu chủ đầu tư thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp đến hiện trường theo dõi, giám sát quá trình thi công các dự án; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thi công, giám sát đơn vị nhà thầu đảm bảo chất lượng các hạng mục công trình, hàng tuần Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đều họp bàn, đánh giá kết quả triển khai, tháo gỡ khó khăn cho từng dự án; trong đó, đã phân công cụ thể các đồng chí lãnh đạo huyện phụ trách từng nhóm dự án để đôn đốc triển khai dự án.

Với nhiều nỗ lực, đến cuối tháng 7, huyện Văn Chấn nằm trong nhóm các địa phương giải ngân cao với tổng số giải ngân, thanh toán đạt 85% kế hoạch vốn, bao gồm 37 công trình chuyển tiếp, tổng mức đầu tư là 295,16 tỷ đồng.

Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là trên 56 tỷ đồng; trong đó, ngân sách huyện 48,49 tỷ đồng, ngân sách tỉnh là 5,09 tỷ đồng, ngân sách trung ương là 2,5 tỷ đồng và đã giải ngân đạt 49,96 tỷ đồng; trong đó, ngân sách huyện là 42,44 tỷ đồng; ngân sách tỉnh là 5,02 tỷ đồng; ngân sách trung ương là 2,5 tỷ đồng; đạt tỷ lệ giải ngân 89% kế hoạch vốn; đã bàn giao đưa vào sử dụng 35/37 công trình.

Đối với 26 công trình khởi công mới, với tổng mức đầu tư là 142,38 tỷ đồng. Kế hoạch vốn được giao năm 2022 là 23,41 tỷ đồng; trong đó, ngân sách huyện là 1,99 tỷ đồng; ngân sách tỉnh 20,45 tỷ đồng; vốn tài trợ của Đại sứ quán Ấn Độ và Trung ương Đoàn là 968 triệu đồng, đã giải ngân được 17,31 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách tỉnh là 15,79 tỷ đồng; vốn tài trợ của Đại sứ quán Ấn Độ và Trung ương Đoàn là 735 triệu đồng, đạt tỷ lệ giải ngân 74% kế hoạch vốn; đã có 15/26 công trình đang triển khai thi công, 11 công trình còn lại đang hoàn thiện hồ sơ để khởi công; trong đó, công trình trọng điểm là cải tạo đường Nghĩa Tâm – Trung Sơn, huyện Văn Chấn đang thực hiện lựa chọn nhà thầu thiết kế bước lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Ngoài các dự án đã hoàn thành và đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn, huyện đang tập trung chỉ đạo các phòng, ban liên quan, chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với đơn vị nhà thầu tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án, nhất là đối với những dự án vừa được khởi công mới, dự án có kế hoạch vốn lớn.

Ông Nguyễn Quốc Đông – Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Chấn cho biết: thời gian tới, đơn vị tăng cường đôn đốc các nhà thầu thi công, đẩy nhanh tiến độ các công trình chuyển tiếp, các công trình khởi công mới theo kế hoạch vốn được giao. Kiểm soát chặt chẽ tiến độ thi công đã cam kết trong hợp đồng; rà soát và thống nhất khối lượng hoàn thành ứng với điểm dừng kỹ thuật phù hợp với kế hoạch vốn giao năm 2022 để tránh nợ đọng xây dựng cơ bản; tăng cường sự giám sát của chủ đầu tư và đơn vị giám sát đôn đốc nhà thầu xây dựng tranh thủ thời tiết đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các khối lượng công việc của dự án.

Giao dự án khởi công mới cho từng cán bộ của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện để theo dõi, kiểm soát hồ sơ từ khâu thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư đến giám sát thi công trên hiện trường trong quá trình thi công của nhà thầu xây dựng. Yêu cầu nhà thầu xây dựng lập tiến độ thi công theo tuần, tháng theo điểm dừng kỹ thuật để làm cơ sở giám sát.

Chỉ đạo các đơn vị tham gia xây dựng công trình thường xuyên có mặt trên hiện trường, phối hợp chặt chẽ với nhà thầu xây dựng để xử lý những phát sinh trên hiện trường giúp nhà thầu xây dựng đẩy nhanh tiến độ thi công công trình…

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, triển khai đồng bộ các giải pháp, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Chấn phấn đấu hoàn thành giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao trong năm 2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *