UBND tỉnh Quảng Trị họp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

Uncategorized

(Web Quảng Trị)  Chiều ngày 25/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các ngành, địa phương về tình hình, tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Tại cuộc họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các ngành báo cáo cho biết, kế hoạch đầu tư công do tỉnh quản lý năm 2022 được giao đến nay là 3.874,422 tỷ đồng, bằng 114% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. UBND tỉnh đã phân bổ chi tiết 3.826,126 tỷ đồng, đạt 98,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ và HĐND tỉnh giao; trong đó: kế hoạch được tỉnh giao từ đầu năm là 3.458,93 tỷ đồng, bằng 116% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; UBND tỉnh đã phân bổ chi tiết là 3.410,634 tỷ đồng, đạt 98,6% kế hoạch giao; Kế hoạch được tỉnh giao bổ sung trong năm thực hiện 3 Chương trình MTQG là 415,492 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Ngay sau khi có quyết định giao vốn, tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt với rất nhiều giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn được giao. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh liên tục ban hành hơn 20 văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện đã gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc như thời tiết mưa lũ dị thường những tháng đầu năm; các dự án khởi công mới và dự án đường ven biển có kế hoạch vốn khá lớn nhưng việc hoàn thiện hồ sơ kéo dài; công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB vẫn còn nhiều bất cập gây trở ngại rất lớn đối với hoạt động đầu tư công; giá một số vật liệu xây dựng tăng cao nên các nhà thầu thi công cầm chừng; quy trình, thủ tục thực hiện các dự án ODA phức tạp, phụ thuộc vào nhà tài trợ, mất nhiều thời gian.

Tính đến ngày 15/9/2022, tổng giá trị giải ngân là 1.299,299 tỷ đồng, đạt 37,6% kế hoạch (nếu tính cả Chương trình MTQG thì tỷ lệ giải ngân đạt 33,5%), thấp hơn mức bình quân chung của cả nước, trong đó: Có 13 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đạt dưới mức trung bình của tỉnh; có 52 dự án của 13 Sở, ngành và 9 địa phương được giao kế hoạch vốn năm 2022 có tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch, đặc biệt có nhiều dự án chưa giải ngân.

Tại cuộc họp, lãnh đạo sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp đề xuất việc rà soát, điều hòa kế hoạch vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt, cần bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện là giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân chung của tỉnh, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có kế hoạch vốn kéo dài đến nay chưa giải ngân hết khẩn trương hoàn thành thủ tục, sớm giải ngân 100% kế hoạch vốn…

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng yêu cầu các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp cần có giải pháp cụ thể, tăng cường nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, tránh trường hợp bị điều chỉnh vốn năm 2022 và sẽ bị xem xét không giao vốn năm sau.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng nhấn mạnh, đây là mệnh lệnh, là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ nên các chủ đầu tư, người đứng đầu các ngành, đơn vị, địa phương buộc phải tập trung thực hiện nghiêm túc việc giải ngân vốn đầu tư công để đạt được kế hoạch đã đề ra.

Trên cơ sở cuộc họp hôm nay, các ngành, địa phương nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, tuyên dương những ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân cao như sở Khoa học Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…, còn hơn 20 đơn vị tỷ lệ giải ngân dưới 60%, đặc biệt, các huyện đạt tỷ lệ giải ngân quá thấp như Gio Linh, huyện đảo Cồn Cỏ cần phải hết sức nỗ lực trong những tháng còn lại cuối năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng yêu cầu các các thành viên UBND tỉnh chịu trách nhiệm nếu để các dự án thuộc các lĩnh vực, ngành mình phụ trách chậm tiến độ giải ngân. Lãnh đạo các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cần cam kết giải ngân hết, nếu không là có lỗi với nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng nhấn mạnh.

Giao sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên rà soát, báo cáo UBND tỉnh tình hình giải ngân vốn đầu tư công; các đơn vị không hoàn thành việc giải ngân phải chịu trách nhiệm, bị xem xét không giao vốn năm sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *