Tỉnh Yên Bái và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam Ký kết thoả thuận hợp tác giai đoạn 2023 – 2027

Uncategorized

Chiều 12/9, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Yên Bái và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision International) tại Việt Nam.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Doseba Tua Sinay - Trưởng đại diện Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam ký kết Thoả thuận hợp tác.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Doseba Tua Sinay – Trưởng đại diện Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam ký kết Thoả thuận hợp tác.

 
Dự chương trình làm việc có đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ngài Doseba Tua Sinay – Trưởng đại diện Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện có liên quan của tỉnh Yên Bái.

Từ năm 2003 đến nay, Tổ chức Tầm nhìn thế giới đã triển khai các chương trình, dự án tại địa bàn 6 huyện: Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình, Trạm Tấu, Văn Chấn của tỉnh Yên Bái với giá trị viện trợ gần 26 triệu USD, tương đương 550 tỷ đồng.

Tính trung bình giá trị viện trợ trên 2 triệu USD/năm và chiếm trên 40% giá trị viện trợ phi chính phủ nước ngoài triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Các chương trình, dự án do World Vision International thực hiện đã góp phần tích cực vào việc giải quyết những khó khăn về việc làm, sinh kế, cải thiện điều kiện cơ sở hạ tầng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, hỗ trợ khắc phụ hậu quả thiên tai… trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc cảm ơn ngài Trưởng đại diện và các cộng sự của World Vision International tại Việt Nam đã luôn quan tâm, ưu tiên hỗ trợ cho người dân tỉnh Yên Bái đồng thời đánh giá cao sự phối hợp của các cơ quan, chính quyền và người dân ở các địa phương với Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam trong việc tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh.


Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng cuốn sách Đất và Người Yên Bái cho ngài Trưởng Đại diện Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trong thời gian tới, Tổ chức Tầm nhìn thế giới tiếp tục vận động, xây dựng các chương trình, dự án khác để góp phần hỗ trợ, tăng tính hiệu quả và sự liên kết cho các chương trình phát triển tại địa phương, đồng thời tiếp tục nhân rộng mô hình chương trình, dự án ra các địa bàn khác trong tỉnh, góp phần tích cực cùng với tỉnh Yên Bái thực hiện xóa đói giảm nghèo bền vững.

Với quan hệ hợp tác tốt đẹp đã có, thời gian tới, hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Thỏa thuận hợp tác đã ký kết.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cam kết chỉ đạo triển khai thực hiện dự án đúng kế hoạch, có hiệu quả cao. Giao cho các sở, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý việc sử dụng viện trợ đúng mục đích và đạt hiệu quả cao.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Yên Bái và Văn phòng Đại diện Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam đã ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm quy định những nguyên tắc trong việc thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn các huyện Trạm Tấu, Văn Chấn, Lục Yên và Yên Bình giai đoạn 2023-2027 (tính từ 1/10/2022 – 30/9/2027).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *