Thành phố Yên Bái khó khăn trong xử lý lấn chiếm hành lang cầu, cống

Uncategorized

Thời gian qua, thành phố Yên Bái đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng lấn chiếm hành lang cầu, cống, vi phạm quy hoạch xây dựng trái phép gây ách tắc dòng chảy, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và sự phát triển bền vững của đô thị, gây bức xúc trong nhân dân.

Qua rà soát trên địa bàn thành phố có 134 cống và 35 cầu. Trong đó, có 60 trường hợp xây dựng lấn chiếm hành lang cầu, cống; có 77 trường hợp xây dựng trái phép, xây dựng vi phạm quy hoạch. Riêng trên tuyến đường Điện Biên có 12 trường hợp xây dựng lấn chiếm hành lang cống. Các trường hợp vi phạm xây dựng lấn chiếm hành lang cầu, cống tập trung chủ yếu ở các phường: Yên Thịnh, Đồng Tâm, Yên Ninh, Minh Tân, Nguyễn Phúc…

Một trường hợp lấn chiếm hành lang cầu, cống, gây ách tắc dòng chảy trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Một trường hợp lấn chiếm hành lang cầu, cống, gây ách tắc dòng chảy trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Theo thống kê, trên địa bàn phường Đồng Tâm có 8 cống và 2 cầu; trong đó, có 7 trường hợp xây dựng lấn chiếm hành lang cầu cống, hiện phường chưa tháo dỡ được trường hợp vi phạm nào. Phường Yên Ninh có 8 cống và 4 cầu; trong đó, có 13 trường hợp xây dựng lấn chiếm hành lang cầu cống, hiện nay, UBND phường đã tổ chức tháo dỡ 7 trường hợp vi phạm, còn 6 trường hợp chưa xử lý.

Phường Nguyễn Phúc có 9 cống và 1 cầu, trong đó có 8 trường hợp xây dựng lấn chiếm hành lang cầu cống, UBND phường đã tiến hành kiểm tra hiện trạng sử dụng đất của các hộ gia đình vi phạm cống ngang gần đường sắt và yêu cầu các hộ tự giác tháo dỡ công trình. Tuy nhiên, các hộ chưa thực hiện.

Đối với 6 hộ vi phạm hành lang cống gần Trường THCS Nguyễn Du do đã xây dựng từ lâu và chưa xác định cụ thể phạm vi cống nên chưa xử lý được. Hiện nay, các phường chưa có kế hoạch cụ thể ấn định thời gian để giải quyết từng trường hợp và chủ yếu mới chỉ thực hiện tuyên truyền, vận động để các hộ tự tháo dỡ.

Thời gian qua, UBND thành phố đã chỉ đạo UBND các xã, phường xử lý tháo dỡ, khắc phục hậu quả đối với 20 trường hợp xây dựng trái phép, vi phạm quy hoạch. Trong đó, UBND thành phố đã chỉ đạo làm điểm cưỡng chế 2 trường hợp xây dựng vi phạm trên địa bàn phường Yên Ninh.

Đó là hộ ông Bùi Triển Vọng, tổ 8 và hộ ông Đinh Quang Long, tổ 14. Đây là trường hợp chây ỳ, chống đối đã nhiều năm nay. Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố đã kiểm tra và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 41 trường hợp; thu nộp ngân sách nhà nước trên 230 triệu đồng. UBND thành phố đã chỉ đạo UBND các xã, phường xử lý tháo dỡ, khắc phục hậu quả đối với 52/77 trường hợp xây dựng trái phép.

UBND thành phố đã chỉ đạo quyết liệt xử lý 139 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm hành lang cầu, cống. Tuy nhiên, vẫn còn 32 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, 38 trường hợp vi phạm lấn chiến hành lang cầu, cống.

Trong đó, vẫn còn 28 trường hợp vi phạm hành lang cầu, cống tồn tại từ lâu đã xây dựng từ năm 1990 đến nay có 13 trường hợp xây dựng nhà kiên cố từ 1 tầng đến 3 tầng trên cống; trong đó, có trường hợp được Sở Giao thông Vận tải cho mượn nên việc xử lý đang gặp khó khăn, vướng mắc.

Ông Mã Đức Thành – Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố cho biết: “Các công trình xây dựng lấn chiếm hành lang cống thoát nước chưa được xử lý chủ yếu là công trình kiên cố và được xây dựng từ lâu khoảng năm 1990 đến năm 2000. Do đó, việc tháo dỡ các công trình này rất khó khăn. Bên cạnh đó, việc phát hiện xử lý vi phạm chưa kịp thời, các công trình vi phạm hành lang cống chưa được giải quyết triệt để vẫn còn tồn tại nhiều công trình vi phạm; các công trình xây dựng trái phép, không có phép vẫn còn tái diễn. Một số các xã, phường thiếu kiểm tra, không ngăn chặn kịp thời ngay từ đầu để các hộ vi phạm xong mới xử lý; chưa xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm dẫn đến tình trạng một số trường hợp cố tình vi phạm. Một số công trình đã được Sở Giao thông Vận tải, Công ty Quản lý đường bộ II cho phép mượn và sử dụng hành lang cống nên khó khăn trong quá trình xử lý”.

UBND thành phố đề xuất phương án xử lý đối với các công trình vi phạm hành lang cầu, cống xem xét cho chủ trương xử lý một phần để khơi thông dòng chảy; đồng thời, giao cho UBND các xã, phường làm việc, yêu cầu các hộ không gây ách tắc dòng chảy, phải có trách nhiệm phối hợp với UBND phường và các đơn vị chức năng khi tiến hành duy tu, nạo vét cống, rãnh.

Đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành giao thông vận tải thu hồi giấy cho mượn mặt bằng để xây dựng nhà của các hộ dân làm trên hành lang cống; đồng thời, cho chủ trương lập dự án xây dựng khôi phục duy tu hệ thống thoát nước của thành phố.

Ông Nguyễn Ngọc Trúc – Chủ tịch UBND thành phố cho biết: “Thành ủy đã đưa nội dung chỉ đạo xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch, vi phạm trật tự xây dựng vào các hội nghị Ban Chấp Đảng bộ thành phố, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy. Đặc biệt, Thành ủy đã tổ chức hội nghị chuyên đề về rà soát quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng. Trong đó, phân công nhiệm vụ cho các đơn vị, gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan,

Đơn vị vào thực hiện nhiệm vụ xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm trên địa bàn(. Cùng với đó, UBND thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo quyết liệt các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường thống kê, rà soát, xây dựng kế hoạch xử lý các trường hợp xây dựng lấn chiếm hành lang cầu, cống và xây dựng trái phép trên địa bàn thành phố”.

Thời gian tới, thành phố sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm các quản lý xây dựng, quản lý quy hoạch trên địa bàn. Không để phát sinh thêm các trường hợp xây dựng trái phép, vi phạm quy hoạch, xây dựng lấn chiếm hành lang cầu, cống. Từng bước xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các trường hợp xây dựng vi phạm, xây dựng trái phép ngay từ khi mới bắt đầu có hiện tượng xây dựng. Rà soát, hoàn thiện hồ sơ để tiếp tục tổ chức cưỡng chế các trường hợp xây dựng vi phạm quy hoạch không tự giác chấp hành tháo dỡ công trình vi phạm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *