Thành phố Bắc Giang chi trả 2,9 tỉ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Uncategorized

Bắc Giang- Đến thời điểm hiện tại, thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà cho 5.489 lượt người, với số tiền 2.955.500.000 đồng.

Trước đó, thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, UBND thành phố Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 25.4.2022 về việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn thành phố Bắc Giang.

Thành phố Bắc Giang đã thành lập hội đồng thẩm định và phân công nhiệm vụ cho các thành viên hội đồng thẩm định thành phố để tổ chức xét duyệt hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định; tổ chức rà soát người lao động đang làm việc tại Khu công nghiệp Song Khê – Nội Hoàng trên địa bàn; đôn đốc, hướng dẫn người sử dụng lao động, người lao động lập hồ sơ hỗ trợ theo quy định.

Cán bộ Liên đoàn Lao động thành phố Bac Giang tham gia thẩm định hồ sơ.

Kết quả rà soát số lao động, doanh nghiệp: Tổng số danh nghiệp có đối tượng hỗ trợ: 13 doanh nghiệp với 1.860 người lao động. Kết quả phê duyệt hỗ trợ 13 doanh nghiệp, hỗ trợ người lao động thuê nhà, đang làm việc tại doanh nghiệp tham gia đóng BHXH bắt buộc là 5.067 lượt người, với số tiền: 2.533.500.000 đồng. Hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động: 422 lượt người với số tiền: 422.000.000 đồng.

Thời gian tới, thành phố Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua tổ chức công đoàn để người lao động, người sử dụng lao động tiếp cận các chính sách hỗ trợ theo tinh thần Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn đảm bảo đúng chế độ, đúng đối tượng thụ hưởng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *