Thẩm định xét, công nhận xã Cao Phong đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Uncategorized

Sáng 2/8, Đoàn thẩm định của Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh do đồng chí Bùi Hồng Đô, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm trưởng đoàn đã tiến hành thẩm định xã Cao Phong, huyện Sông Lô đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Cao Phong đã tập trung đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng nông thôn, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đưa diện mạo nông thôn và đời sống nhân dân ngày càng khởi sắc; hệ thống giao thông, thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống.

Đoàn thẩm định kiểm tra thực tế một số tiêu chí nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã

Theo kết quả thẩm tra của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Sông Lô, Cao Phong đã cơ bản hoàn thành 5/5 tiêu chí nông thôn mới nâng cao với thu nhập bình quân đầu người đạt trên 61,6 triệu đồng/năm vào cuối năm 2021; tỷ lệ hộ nghèo chỉ chiếm 0,1%. 100% đường trục xã, thôn và đường ngõ xóm được cứng hóa; gần 84% các tuyến đường trục xã, liên thôn, ngõ xóm có hệ thống chiếu sáng; trên 96,1% hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh; tỷ lệ rác thải được thu gom, phân loại và xử lý đúng quy định đạt 86%. Xã cũng đã thực hiện niêm yết công khai, đầy đủ, kịp thời 100% thủ tục hành chính tại bảng tin, trang thông tin điện tử của xã; tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn hằng năm đạt 100%.

Sau khi đi kiểm tra thực tế và xem xét hồ sơ, các thành viên Đoàn thẩm định thống nhất xã Cao Phong đã hoàn thành 5/5 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, đủ điều kiện trình UBND tỉnh xem xét, ra quyết định công nhận đạt chuẩn.

Ghi nhận, đánh giá cao công tác tổ chức và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại Cao Phong, đồng chí Bùi Hồng Đô đề nghị Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Sông Lô tiếp tục chỉ đạo xã Cao Phong rà soát, bổ sung các số liệu mới nhất vào báo cáo theo ý kiến góp ý của các thành viên Đoàn thẩm định; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Ban chỉ đạo tỉnh xem xét công nhận Cao Phong đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *