Quảng Ninh phấn đấu đến năm 2030 sẽ có 7 thành phố

Uncategorized

Đến năm 2030, Quảng Ninh sẽ có 7 thành phố

Quảng Ninh – Theo Chương trình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh, Quảng Ninh phấn đấu đến năm 2030 sẽ có 7 thành phố, trong đó có 4 đô thị loại 1 và loại 2; 3 đô thị loại 3. Hiện, Quảng Ninh có 4 thành phố và 2 thị xã.

Đến năm 2030, Quảng Ninh sẽ có 7 thành phốCao tốc Vân Đồn – Móng Cái khánh thành và được đưa vào sử dụng ngày 1.9.2022. Ảnh: CTV

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh, Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ninh được nghiên cứu, xây dựng dựa trên các quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành, quy hoạch chiến lược của tỉnh và bám sát vào những vấn đề mới được định hướng trong Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 24.1.2022 của Bộ Chính trị.

Trong đó, hướng đến xây dựng, phát triển hệ thống các đô thị của tỉnh hiện đại, đồng bộ, bền vững, là tiền đề quan trọng trong phát triển đô thị thông minh, nền kinh tế xanh, thích ứng biến đổi khí hậu, đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, từng bước đưa Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Quy hoạch không gian của Chương trình phát triển đô thị tỉnh được phân thành 3 vùng, gồm: Vùng đô thị Hạ Long (gồm TP Hạ Long, thị xã Quảng Yên, TP Uông Bí, thị xã Đông Triều, TP Cẩm Phả và lấy TP Hạ Long là trung tâm vùng); vùng đô thị Vân Đồn (gồm huyện Vân Đồn, Cô Tô, Tiên Yên, Ba Chẽ và lấy Vân Đồn là trung tâm vùng) và vùng đô thị Móng Cái (gồm TP Móng Cái, huyện Hải Hà, Đầm Hà, Bình Liêu và lấy TP Móng Cái là trung tâm vùng).

Mục tiêu giai đoạn 2020-2025, toàn tỉnh sẽ có 1 đô thị loại I (TP Hạ Long); 3 đô thị loại II (TP Móng Cái, TP Cẩm Phả, TP Uông Bí); 3 đô thị loại III (Quảng Yên, Đông Triều, Vân Đồn); 2 đô thị loại IV (thị trấn Tiên Yên mở rộng, thị trấn Quảng Hà mở rộng); 4 đô thị loại V (thị trấn Bình Liêu, thị trấn Ba Chẽ, thị trấn Đầm Hà, thị trấn Cô Tô).

Giai đoạn 2026-2030, toàn tỉnh có 4 đô thị loại I (TP Hạ Long, TP Uông Bí, TP Cẩm Phả, TP Móng Cái); 3 đô thị loại II (TP Quảng Yên, TP Đông Triều, TP Vân Đồn); 1 đô thị loại III (thị xã Tiên Yên); 2 đô thị loại IV (thị trấn Cô Tô, thị trấn Đầm Hà); 3 đô thị loại V (thị trấn Ba Chẽ, thị trấn Bình Liêu, đô thị mới Hoành Mô – Đồng Văn).

Theo ông Nguyễn Tường Văn – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ninh và các địa phương có ý nghĩa quan trọng, làm cơ sở thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Hiện, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh và đơn vị tư vấn đang tiếp tục tiếp thu ý kiến, sớm hoàn thiện dự thảo báo Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ninh trong tháng 9.2022 để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến, trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt trong tháng 10.2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *