Liên đoàn Lao động huyện Trạm Tấu: Nơi gửi trọn niềm tin

Uncategorized

Từ đầu nhiệm kỳ 2018 – 2023 đến nay, Công đoàn các cấp huyện Trạm Tấu đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tổ chức thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đề ra; đồng thời, phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên, người lao động (ĐVNLĐ).

Đồng chí Lò Văn Quỳnh – Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Trạm Tấu trao đổi: “Để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện Trạm Tấu khóa V và Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái, khóa XIX, nhiệm kỳ 2018 – 2023, ngay sau Đại hội Công đoàn huyện Trạm Tấu, Công đoàn tỉnh Yên Bái, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện Trạm Tấu cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện lần thứ V, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác toàn khóa, hàng năm; tập trung chỉ đạo triển khai toàn diện nhiệm vụ công tác trọng tâm trong năm.

Thường xuyên duy trì chế độ làm việc theo quy chế, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện, thống nhất và từng bước đổi mới trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành; tăng cường kỷ cương, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết của Công đoàn cấp trên, đồng thời phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên, người lao động (ĐVNLĐ)….”.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Trạm Tấu trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Sùng A Lo, Công đoàn xã Làng Nhì.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Trạm Tấu trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Sùng A Lo, Công đoàn xã Làng Nhì.

Hiện nay,  LĐLĐ huyện quản lý 1.339 công nhân, viên chức, lao động, trong đó đoàn viên 1.328. Có 54 công đoàn cơ sở trực thuộc, trong đó khối hành chính sự nghiệp có 12 CĐCS, khối trường học 28 công đoàn cơ sở (CĐCS), khối xã, thị trấn 12 CĐCS, khối doanh nghiệp 2 CĐCS. Thời gian qua, Công đoàn các cấp trong huyện đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, tư tưởng của công nhân viên chức lao động ổn định, luôn tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng; thường xuyên nêu cao ý thức tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống, không có đoàn viên công chức viên chức, lao động vi phạm pháp luật, kỷ luật lao động, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện và Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đề ra.

Về thực hiện nhóm 11 chỉ tiêu do tổ chức Công đoàn trực tiếp thực hiện, đến tháng 2/2022, LĐLĐ huyện đã triển khai thực hiện hoàn thành 9/11 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Về thực hiện nhóm 5 chỉ tiêu công đoàn phối hợp thực hiện, LĐLĐ huyện và các CĐCS đã tích cực, chủ động trong việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện hoàn thành và vượt 100% các chỉ tiêu nghị quyết Đại lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 – 2023 Công đoàn huyện đã đề ra. Về kết quả thực hiện 10 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, đến tháng 3/2022, Công đoàn huyện Trạm Tấu đã hoàn thành và vượt 8/10 chỉ tiêu.

Cùng với việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nghị quyết của Công đoàn huyện và công đoàn cấp trên, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo công đoàn các cấp trong huyện phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho ĐVNLĐ.

Trong dịp tết Nguyên đán năm 2022, công đoàn các cấp trong huyện đã vận động đoàn viên công nhân viên chức lao động ủng hộ “Tết cho người nghèo” trên 125 triệu đồng; tổ chức trao tặng 65 suất quà cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn trị giá 44,5 triệu đồng; trao 2 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Vàng A Vảng thuộc CĐCS xã Túc Đán và đoàn viên Sùng A Lo, đoàn viên Công đoàn xã Làng Nhì có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền 60 triệu đồng.

Nhân Tháng công nhân và Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2022, LĐLĐ huyện đã tổ chức thăm hỏi động viên ĐVNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với 15 suất quà, trị giá 4,5 triệu đồng; tổ chức trao 1 nhà “Mái ấm Công đoàn” với số tiền 30 triệu đồng cho 1 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; các CĐCS tổ chức thăm hỏi động viên người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số 212 suất quà, trị giá 36,6 triệu đồng…

Trong quý IV năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, LĐLĐ huyện phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết đại hội, đảm bảo đến hết nhiệm kỳ hoàn thành 100% các chỉ tiêu mà Đại hội V Công đoàn huyện đã đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *