Hội thảo khởi động Chương trình bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ, trẻ em gái dân tộc thiểu số tại tỉnh Quảng

Uncategorized

(Web Quảng Trị) Ngày 22/9, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Tổ chức Plan International Việt Nam (Plan) tổ chức hội thảo khởi động Chương trình bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ, trẻ em gái dân tộc thiểu số (DTTS) tại tỉnh Quảng Trị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình Plan tỉnh tham dự.

Với mục tiêu nhằm giúp trẻ vị thành niên và thanh niên, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái DTTS trong độ tuổi từ 11-24 được nâng cao vị thế KT-XH để học tập, phát triển, các em không còn phải chịu bất kỳ hình thức bạo lực nào trong cuộc sống, trong trường học và tại cộng đồng, Chương trình bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ, trẻ em gái DTTS được triển khai trong thời gian 5 năm từ tháng 9/2022 đến 31/12/2026 trên địa bàn 5 xã: A Dơi, Xy, Thanh, Thuận và Húc (huyện Hướng Hóa) với tổng ngân sách trên 9,4 tỉ đồng.

Các hoạt động chủ yếu của chương trình như hỗ trợ hoạt động câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” cho trẻ em từ 11-18 tuổi; hỗ trợ cho giáo viên thiết lập, cải thiện phòng tư vấn tại trường học và trung tâm đào tạo nghề…Tổ chức tập huấn về kỹ năng sống, hỗ trợ học nghề cho thanh niên từ 18-24 tuổi, đăc biệt là nữ thanh niên…; tập huấn định kỳ hàng năm, xây dựng tài liệu và tổ chức các đợt tuyển sinh học nghề đối với giáo viên… Nhóm đối tượng mà chương trình hướng tới là nữ vị thành niên từ 11- dưới 18 tuổi và nữ thanh niên từ 18-24 tuổi; thanh thiếu niên DTTS trong độ tuổi từ 11-24 là nhóm ưu tiên trong chương trình.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam khẳng định, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh luôn quan tâm và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu về thực hiện quyền bình đẳng giới của phụ nữ trong các lĩnh vực. Tỉnh cũng đã đầu tư, triển khai một số chính sách đặc thù cho vùng DTTS. Các mô hình điểm, các quy ước, hương ước góp phần đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới đã phát huy hiệu quả cao trong giáo dục, tuyên truyền vận động về bình đẳng giới.

Mặc dù có nhiều nỗ lực nhưng tình trạng bất bình đẳng giới, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em vẫn còn xảy ra, nhất là ở vùng đồng bào DTTS. Do vậy, việc triển khai Chương trình bình đẳng giới, nâng cao vị thế cho phụ nữ và trẻ em gái DTTS tại tỉnh là phù hợp với định hướng, mục tiêu phát triển của tỉnh và huyện Hướng Hóa trong giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Để chương trình hoàn thành mục tiêu đề ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội LHPN tỉnh và tổ chức Plan tập trung nguồn lực để triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng, tiến độ như đã cam kết. Đồng thời chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong quá trình triển khai chương trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Hội LHPN tỉnh triển khai các hoạt động của chương trình. Về phía tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ Hội LHPN tỉnh và Tổ chức Plan tại Quảng Trị trong suốt quá trình triển khai chương trình.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh, Tổ chức Plan quốc tế Bỉ và Văn phòng Plan tại Quảng Trị đã trao văn bản thỏa thuận hợp tác thực hiện Chương trình bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ, trẻ em gái DTTS tại Quảng Trị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *