Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Uncategorized

Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực thúc đẩy Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”,

Cụ thể, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hội đã hỗ trợ nông dân về vốn, giống, khoa học kỹ thuật, dạy nghề ngắn hạn, tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao Phong trào “Nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Tất cả các cơ sở hội với 60-70% hộ HVND đăng ký danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Năm 2021, đã có gần 40 nghìn hộ đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp, chiếm 68,7% số hộ đăng ký.


Hội Nông dân tỉnh giải ngân 300 triệu đồng từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân cho hội viên tham gia Dự án Chăn nuôi lợn thương phẩm, tại thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu.

Những hỗ trợ của Hội Nông dân tỉnh đã giúp nhiều nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác. Những người nông dân năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm ngày một nhiều hơn đã góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *