Hoàn thành đại hội đoàn cấp huyện nhiệm kỳ 2022-2027

Uncategorized

Đến nay, có 24/24 huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc của tỉnh Kiên Giang đã hoàn thành Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027.

Tiếp nối thành công của đại hội đoàn cấp cơ sở, công tác tổ chức đại hội đoàn cấp huyện và tương đương được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Đại hội đoàn cấp huyện bắt đầu diễn ra từ ngày 8-4-2022, trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chọn Huyện đoàn U Minh Thượng làm điểm chỉ đạo đại hội cấp huyện. Đến ngày 15-8-2022, đã có 24/24 đơn vị huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc hoàn thành đại hội, đảm bảo tiến độ đề ra.

 

Công tác nhân sự được cấp ủy và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quan tâm chỉ đạo. Ban chấp hành huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc chủ động, tích cực chuẩn bị nhân sự đảm bảo quy trình, quy định, tiêu chuẩn cán bộ đoàn. Danh sách bầu ban chấp hành, ban thường vụ khoá mới đảm bảo số dư từ 15% đến không quá 30%. Nhân sự giới thiệu bầu ban chấp hành khoá mới đảm bảo độ tuổi quy định của Trung ương Đoàn là không quá 30 tuổi.

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Gò Quao lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đã được thực hiện đồng bộ, chú trọng tuyên truyền trên không gian mạng. Chương trình đại hội được tổ chức đảm bảo đúng trình tự, trang trọng; công tác điều hành trong đại hội được thực hiện chặt chẽ. Không khí đại hội sôi nổi, trẻ trung; các đại biểu tham gia nghiêm túc, chấp hành tốt quy chế làm việc, tích cực thảo luận đóng góp ý kiến cho các nội dung trong đại hội. Công tác bầu cử đảm bảo thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, bỏ phiếu kín, quá trình bỏ phiếu, kiểm phiếu chặt chẽ, đúng quy định.

 

Về kết quả bầu cử, số lượng bí thư đoàn cấp huyện tái cử là 16/24 đồng chí, chiếm tỷ lệ 66,6%; số lượng bí thư đoàn cấp huyện là nữ có 7/24 đồng chí, chiếm tỷ lệ 29,2%; số lượng bí thư đoàn cấp huyện là người dân tộc thiểu số có 3/24 đồng chí, chiếm tỷ lệ 12,2%. Có 7/24 đơn vị bầu bí thư trực tiếp tại đại hội, gồm: Huyện đoàn U Minh Thượng, Huyện đoàn Giồng Riềng, Huyện đoàn Vĩnh Thuận, Huyện đoàn An Biên, Thành đoàn Hà Tiên, Đoàn Khối các Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, được đại biểu tín nhiệm và trúng cử với tỷ lệ trên 90%; có 2 đơn vị bầu phó bí thư kiêm nhiệm là Đoàn khối Các cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh. 100% nhân sự dự kiến bầu đoàn đại biểu tham dự đại hội đoàn cấp trên được đại biểu tín nhiệm và trúng cử.

 

Thành công của đại hội đoàn cấp huyện và tương đương khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và cấp ủy các địa phương, đơn vị. Đồng thời, là nền tảng quan trọng, góp phần tạo tiền đề để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027, dự kiến diễn ra vào tháng 10-2022./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *