Động lực giúp nông dân Văn Yên phát triển sản xuất

Uncategorized

Sau gần 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 69 ngày 16/12/2020 của HĐND tỉnh ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông – lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025, huyện Văn Yên đã có hàng trăm hộ đăng ký hỗ trợ theo Nghị quyết số 69 để phát triển chăn nuôi và triển khai thực hiện các dự án liên kết theo chuỗi giá trị, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Một mô hình nuôi trâu, bò ở thôn Sông Hồng, xã Xuân Ái phát triển tốt.

Một mô hình nuôi trâu, bò ở thôn Sông Hồng, xã Xuân Ái phát triển tốt.

 
Đến thăm mô hình chăn nuôi trâu, bò của gia đình chị Nguyễn Thị Đông ở thôn Sông Hồng, xã Xuân Ái, Phó Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Yên Lê Văn Quyền trao đổi nhanh với chúng tôi: “Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 69, của HĐND tỉnh, ngay đầu năm nay, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số 69 thông qua các cuộc họp thôn, bản, tổ dân phố để các hộ dân, doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) đăng ký hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp đợt 1 và đợt 2 năm 2022 đảm bảo tiến độ giải ngân theo kế hoạch”.

Qua triển khai (đợt 1) năm 2022, toàn huyện đã có 279 hộ gia đình đăng ký hỗ trợ thực hiện chính sách phát triển chăn nuôi đặc sản hữu cơ.

Trong đó, có 1 cơ sở chăn nuôi lợn thịt 100 con; 21 cơ sở nuôi lợn nái 15 con; 3 cơ sở nuôi lợn kết hợp 5 nái, 50 lợn thịt; 7 cơ sở nuôi trâu, bò 10 con trở lên; 4 cơ sở nuôi gia cầm đặc sản 300 con/cơ sở…

Đến hết tháng 8, các cơ quan chuyên môn của huyện đã nghiệm thu, giải ngân hỗ trợ cho 244/279 cơ sở với kinh phí hỗ trợ là 5,644 tỷ đồng; còn lại là 35 cơ sở (đợt 1) chưa nghiệm thu, huyện chuyển sang thực hiện cùng đợt 2/2022. Hiện nay, các ngành chuyên môn của huyện đang tiếp tục triển khai nghiệm thu để hỗ trợ các mô hình chăn nuôi đặc sản hữu cơ đợt 2 cho 128 cơ sở và 6 tổ hợp tác đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Cùng với triển khai hỗ trợ các cơ sở đăng ký chăn nuôi đặc sản hữu cơ, năm 2022, huyện tiếp tục thực hiện các dự án liên kết theo chuỗi giá trị chuyển tiếp từ năm 2021 sang gồm: Dự án phát triển sản xuất măng tre Bát độ liên kết theo chuỗi giá trị huyện Văn Yên năm 2022; Dự án xây dựng chuỗi liên kết trồng, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm quế hữu cơ xã Đại Sơn huyện Văn Yên (HTX Bình An, xã Đại Sơn là đơn vị chủ trì dự án).

Năm 2022, toàn huyện có 2 dự án đăng ký mới là: Dự án liên kết theo chuỗi giá trị quế hữu cơ quy mô 1.000 ha, địa điểm thực hiện tại các xã: Phong Dụ Thượng, Phong Dụ Hạ và An Thịnh (đơn vị chủ trì là Công ty cổ phần Visimex, xã An Thịnh, huyện Văn Yên), kinh phí đề nghị hỗ trợ là 800 triệu đồng; dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm cà gai leo huyện Văn Yên năm 2022, quy mô thực hiện là 5,7 ha, triển khai thực hiện tại xã Đông Cuông 4,2 ha; xã Yên Phú 1,5 ha.

Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án là 958,3 triệu đồng; trong đó, ngân sách Nhà nước đề nghị hỗ trợ 253,7 triệu đồng; vốn huy động khác 704,6 triệu đồng. Hiện nay, đơn vị tư vấn đang hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện hồ sơ để giải ngân theo quy định.

Nhìn chung các mô hình chăn nuôi đặc sản hữu cơ sau một năm được hỗ trợ theo Nghị quyết số 69 đang phát triển khá tốt. Chị Nguyễn Thị Đông – hộ gia đình được hỗ trợ mô hình chăn nuôi trâu, bò ở thôn Sông Hồng, xã Xuân Ái chia sẻ: “Gia đình tôi làm nghề trồng dâu nuôi tằm, đầu năm 2021, tôi đi họp thôn được nghe phổ biến có chính sách hỗ trợ mô hình chăn nuôi trâu, bò theo Nghị quyết số 69, tôi đã đăng ký thực hiện mô hình, sau đó về đầu tư mở rộng thêm chuồng trại chăn nuôi, mua 11 con bò 3B hết 340 triệu đồng về nuôi. Sau hơn một năm chăn nuôi, 11 con bò 3B đều sinh trưởng tốt, bò lớn khá nhanh, trọng lượng đạt trên 500 kg/con, gia đình dự kiến nuôi đến cuối năm bò đạt từ 700 kg trở lên sẽ bán để trả nợ ngân hàng và tiếp tục mua lứa bò mới về nuôi”.

Việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 69 theo quy mô lớn hơn, thông qua xây dựng các mô hình phát triển chăn nuôi hữu cơ đặc sản và triển khai thực hiện các dự án liên kết theo chuỗi giá trị, với sự tham gia của hàng trăm hộ dân, doanh nghiệp, HTX, hứa hẹn trong thời gian tới huyện Văn Yên sẽ có nhiều sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của người dân sản xuất đạt giá trị cao hơn, tiêu thụ thuận lợi hơn, mang về nguồn thu nhập cao hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *