Đoàn công tác của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam thăm và làm việc tại huyện Mù Cang Chải

Uncategorized

Ngày 29/8, đoàn công tác của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) Việt Nam do đồng chí Lương Quốc Đoàn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng quản trị NHCSXH Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Mù Cang Chải về việc kiểm tra, giám sát của Ủy viên Hội đồng quản trị NHCSXH về tín dụng chính sách.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn - Ủy viên  Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng quản trị NHCSXH Việt Nam cùng đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm hộ gia đình ông Hảng Sáy Rùa, thôn la Pán Tẩn, xã La Pán Tẩn, hộ nghèo vay vốn phát triển kinh tế.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng quản trị NHCSXH Việt Nam cùng đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm hộ gia đình ông Hảng Sáy Rùa, thôn la Pán Tẩn, xã La Pán Tẩn, hộ nghèo vay vốn phát triển kinh tế.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

7 tháng đầu năm 2022, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Mù Cang Chải đã tham mưu cho Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; phân công nhiệm vụ cho các thành viên, xây dựng nội dung, chương trình và tổ chức các phiên họp định kỳ 3 tháng/lần theo đúng quy định.


Đồng chí Lương Quốc Đoàn – Ủy viên  Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng quản trị NHCSXH Việt Nam tặng xi măng làm nhà ở cho các hộ nghèo xã La Pán Tẩn

Phòng làm tốt công tác tham mưu cho Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện quyết định chuyển nguồn vốn ngân sách huyện sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác tổng số tiền là 600 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch; tích cực chủ động tham mưu cho Ban đại diện ban hành các văn bản chỉ đạo về thực hiện các mặt hoạt động của NHCSXH như triển khai thực hiện kế hoạch tín dụng hàng năm, tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện rà soát, sắp xếp hồ sơ, chấn chỉnh hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn; triển khai cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi mới như cho vay hộ mới thoát nghèo, triển khai cho vay các chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP và Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổng nguồn vốn tính đến ngày 31/7/2022 đạt 344 tỷ đổng, tăng trên 40 tỷ đồng so với năm 2021, hoàn thành tăng trưởng kế hoạch được giao 99,85%. Tổng doanh số cho vay 7 tháng đầu năm 2022 đạt trên 78 tỷ đổng với 1.483 lượt hộ được vay vốn; tổng doanh số thu nợ 7 tháng đầu năm 2022 đạt 38 tỷ đồng, số dư nợ gần 7.600 hộ; tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng được giao vốn đạt 98,8% kế hoạch; dư nợ bình quân trên 1,8 tỷ đồng/tổ tiết kiệm và vay vốn; dư nợ bình quân trên 45 triệu đồng/khách hàng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc nhấn mạnh, Mù Cang Chải là huyện vùng cao còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao nên nguồn vốn tín dụng, chính sách cho hộ nghèo là rất cần thiết.

Bởi vậy, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Mù Cang Chải thường xuyên rà soát đánh giá hiệu quả vốn vay; cần tập trung đánh giá hiệu quả tổng thể các mô hình sử dụng vốn vay tạo hiệu ứng lan tỏa trong dân cư tạo mục tiêu thoát nghèo bền vững…


Đồng chí Lương Quốc Đoàn – Ủy viên  Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng quản trị NHCSXH Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc với Ban đại diện Hội đồng quản trị NHXSXH huyện Mù Cang Chải

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Mù Cang Chải đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Đồng chí đề nghị Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Mù Cang Chải cần tăng cường các chủ trương của Chính phủ về chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng yếu thế; cần xác định rõ các đội tượng cho vay, hướng dẫn họ cách làm để đồng vốn phát huy hiệu quả; phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong việc kiểm tra, giám sát hiệu quả đồng vốn vay, của các tổ tiết kiệm vay vốn; tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn các tổ tiết kiệm vay vốn; tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về thủ tục để người dân được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi vươn lên thoát nghèo; cấp ủy chính quyền cấp huyện, xã sử dụng đồng vốn tín dụng hiệu quả thực hiện tốt mục tiêu an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Những ý kiến, kiến nghị nào thuộc thẩm quyền, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH Việt Nam sẽ nghiên cứu để tháo gỡ, những ý kiến nào ngoài thẩm quyền, Ban sẽ có ý kiến gửi các bộ, ngàng trung ương, Chính phủ để tháo gỡ sao cho đồng vốn tín dụng phát huy hiệu quả cao nhất…

Trước đó, đoàn công tác đã đến thăm kiểm tra mô hình vay vốn phát triển kinh tế cho hộ nghèo tại bản La Pán Tẩn, xã La Pán Tẩn; tặng xi măng cho hộ nghèo làm nhà ở tại xã La Pán Tẩn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *