Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V

Uncategorized

Ngày 21/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự Đại hội các đồng chí: Nguyễn Trung Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Vĩnh Phúc hiện có 420 ngôi chùa với gần 800 tăng, ni. Những năm qua, tăng, ni, phật tử trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Giáo hội và sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, của đất nước. Đặc biệt, với phương châm “đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội”, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đã động viên tăng, ni phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, khắc phục mọi tiêu cực, hành vi lợi dụng tôn giáo làm ảnh hưởng đến sự hòa hợp trong Giáo hội, nhân dân. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng dẫn phật tử đi chùa lễ Phật, bài trừ mê tín dị đoan, gìn giữ giới luật, tin sâu nhân quả, sống thiện lành, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tự nguyện đóng góp và kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn xứng đáng với truyền thống hộ quốc an dân của tăng, ni, phật tử suốt chiều dài lịch sử hơn 2000 năm của Phật giáo Việt Nam.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động tăng, ni, phật tử chấp hành tốt các quy định của pháp luật; tích cực tham gia xây dựng chính quyền, đoàn thể và các hoạt động từ thiện nhân đạo; bài trừ mê tín dị đoan, tránh xa các tệ nạn xã hội, ngăn chặn các luận điệu sai trái chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời, phối hợp với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chính quyền các địa phương gìn giữ, tu bổ di tích lịch sử, các công trình kiến trúc nghệ thuật Phật giáo; tổ chức các khóa tu bổ ích cho thanh thiếu niên phật tử.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng toàn thể tăng, ni, cư sĩ, phật tử tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó đồng hành cùng dân tộc; phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào phật tử và nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế – xã hội; thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, chung tay bảo vệ môi trường; thực hiện tốt phương châm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là “đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội”, góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

Đại hội đã bầu Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 42 chư tôn đức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *