Cục Thuế Yên Bái truy thu, truy hoàn, xử phạt trên 22 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra

Uncategorized

Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra được giao, từ đầu năm tới nay, Cục Thuế Yên Bái đã thực hiện 22 cuộc thanh tra, số thuế xử lý truy thu, truy hoàn, xử phạt, giảm khấu trừ và giảm lỗ 17,1 tỷ đồng, số tiền đã nộp ngân sách 2,8 tỷ đồng; thực hiện 26 cuộc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, tổng số thuế truy thu, truy hoàn, xử phạt, giảm khấu trừ và giảm lỗ 5,4 tỷ đồng, số tiền đã nộp ngân sách 2,9 tỷ đồng.

Cục Thuế đã ra quyết định thanh tra 27 cuộc, trong đó hoàn thành 22 cuộc, với tổng số thuế xử lý truy thu, truy hoàn, xử phạt, giảm khấu trừ và giảm lỗ là 17,1 tỷ đồng; gồm số tiền truy thu, truy hoàn thuế và phí 2,2 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính thuế 844 triệu đồng; giảm khấu trừ thuế 2,3 tỷ đồng; điều chỉnh giảm lỗ 11,6 tỷ đồng; số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước 2,8 tỷ đồng.

Cục Thuế Yên Bái tăng cường công tác chống thất thu. Ảnh: tapchitaichinh

Cục Thuế Yên Bái tăng cường công tác chống thất thu. Ảnh: tapchitaichinh

Cục Thuế Yên Bái cũng đã tổ chức 26 cuộc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Qua đó, phát hiện 22 doanh nghiệp vi phạm với tổng số thuế truy thu, truy hoàn, xử phạt, giảm khấu trừ và giảm lỗ 5,4 tỷ đồng, với số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước 2,9 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *