Báo Đáp nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu

Uncategorized

Thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2022, ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã Báo Đáp đã xây dựng, ban hành Kế hoạch số 18, xác định 30 chỉ tiêu chính về phát triển kinh tế – xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị.

Cán bộ xã Báo Đáp kiểm tra việc phát triển trồng dâu nuôi tằm của nông dân.

Cán bộ xã Báo Đáp kiểm tra việc phát triển trồng dâu nuôi tằm của nông dân.

 
Đồng thời, Đảng ủy, chính quyền xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành và nỗ lực phấn đấu để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong năm 2022 đã đề ra.

Theo đó, đã có 8 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch; 9 chỉ tiêu hoàn thành từ 80% trở lên; 4 chỉ tiêu hoàn thành từ 50 – 80%; 8 chỉ tiêu chưa đánh giá. Trong phát triển kinh tế, xã tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đưa giống cây, con mới vào sản xuất.

Về phát triển sản xuất nông – lâm nghiệp, với tổng diện tích gieo cấy vụ xuân là 118.8 ha/118 ha, đạt 100,7% kế hoạch, năng suất 57,3 tạ/ha, sản lượng 618,09 tấn. Tổng diện tích gieo trồng cây rau màu 59 ha, năng suất 120,2 tạ/ha, sản lượng 709,2 tạ, đạt 100% kế hoạch. Chăm sóc tốt 144,3 ha dâu nuôi tằm; trong đó, diện tích dâu cho thu hoạch 132,3 ha.

Qua 8 tháng năm 2022, bà con đã nuôi 9.050 vòng, sản lượng kén đạt 160,5 tấn, trị giá 17,6 tỷ đồng, đạt 80,25% kế hoạch. Diện tích trồng rừng mới 50 ha/55 ha, trong đó, trồng rừng tập trung 25 ha, trồng cây phân tán 25 ha, đạt 91% kế hoạch; tỷ lệ che phủ của rừng đạt 125% kế hoạch; tổng đàn gia súc chính trên 2.440 con.

Xã duy trì và phát triển sản phẩm OCOP Mật ong Báo Đáp đạt tiêu chuẩn 3 sao, từng bước thực hiện đưa sản phẩm lên sàn giao dịch thương mại điện tử Voso.vn. Tập trung chỉ đạo thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Từ đầu năm đến nay, đã triển khai hoàn thành xây dựng 2 tuyến đường hoa tại thôn Ngòi Hóp và thôn Đình Xây; bê tông hóa trên 1,5 km đường nông thôn theo cơ chế Nhà nước hỗ trợ xi măng; tiếp tục triển khai giải phóng hành lang giao thông đường Yên Bái – Khe Sang; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt theo hướng thu gom tập trung để đảm bảo tiêu chí về vệ sinh môi trường. Duy trì thực hiện có hiệu quả “Ngày cuối tuần cùng dân”…

Từ đó, tạo sức lan tỏa, nâng cao ý thức của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Qua rà soát, đánh giá theo Bộ tiêu chí mới, có 18/19 tiêu chí đã cơ bản đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; trong đó, có 11/19 tiêu chí đã hoàn thành, 8/19 tiêu chí đạt nhưng còn thiếu các chỉ tiêu thành phần.

Xã cũng đã thành lập mới 2 doanh nghiệp đạt 200% kế hoạch, thành lập mới hợp tác xã, tổ hợp tác đạt 100% kế hoạch. Đặc biệt, công tác thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 1.806 tỷ đồng, đạt 109% kế hoạch huyện giao.

Lĩnh vực y tế, giáo dục được quan tâm chăm lo, tổng số trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia đạt 100%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,4%; làm tốt công tác an sinh xã hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; đặc biệt quan tâm công tác phát triển đảng viên mới trong toàn Đảng bộ được 12 đồng chí, đạt 100% kế hoạch.

Đồng chí Vi Việt Trung – Bí thư Đảng ủy xã Báo Đáp cho biết: để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị năm 2022, thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền xã tập trung tuyên truyền nhân dân tập trung chăm sóc tốt cây trồng vụ mùa, chủ động phòng trừ dịch bệnh nhằm tạo điều kiện cho cây trồng vụ mùa sinh trưởng và phát triển tốt.

Tập trung chăm sóc tốt 147,3 ha dâu hiện có, hướng dẫn nhân dân áp dụng các biện pháp nuôi tằm đạt hiệu quả cao nhằm nâng cao năng suất, sản lượng vì đây là cây trồng chủ lực, góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho người dân địa phương.

Tiếp tục quan tâm công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm tạo chuyển biến cơ cấu lao động của địa phương. Tạo điều kiện tốt cho đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại – dịch vụ và chế biến hàng hóa nông lâm sản trên địa bàn xã.

Thực hiện các giải pháp chống thất thu, khai thác triệt để các nguồn thu trên địa bàn, bảo đảm tiến độ và đạt kế hoạch thu ngân sách trên địa bàn; xây dựng các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; phấn đấu nâng mức thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt trên 57 triệu đồng/năm; xây dựng xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *