Báo cáo dự án nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời tại khu Kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị

Uncategorized

Chiều ngày 10/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã chủ trì cuộc họp để nghe Công ty cổ phần đầu tư và phát triển NEVN SOLAR báo cáo dự án nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời tại khu Kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị.

Báo cáo dự án, nhà đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư và phát triển NEVN SOLAR đề xuất xin chủ trương đầu tư nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời NEVN SOLAR với mục đích sản xuất, lắp ráp mô đun quang điện với công suất thiết kế 800MW/năm (2.460 tấm sản phẩm/năm). Dự kiến tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 968 tỷ đồng và được xây dựng tại xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, thuộc khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Thời gian thực hiện là 24 tháng kể từ ngày được giao đất.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng hoan nghênh nhà đầu tư đã chọn Quảng Trị để đầu tư dự án. Sau khi nghe nhà đầu tư báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cho rằng, dự án phù hợp với chiến lược phát triển, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiến bộ của thế giới vào sản xuất kinh doanh và phù hợp với quy hoạch chung của Khu kinh tế Đông Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng giao Ban quản lý Khu kinh tế nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh trong việc cấp chủ trương đầu tư; Giao các ngành, đơn vị, địa phương quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục để triển khai thực hiện dự án.

Đồng thời đề nghị nhà đầu tư thể hiện quyết tâm và phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị, địa phương để hoàn thành các thủ tục trong thời gian sớm nhất, đảm bảo thực hiện dự án như đã cam kết với UBND tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *