Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh về lĩnh vực Y tế

Uncategorized

Chiều 20/9, Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh có buổi giám sát tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh về kết quả thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh về lĩnh vực Y tế. Đồng chí Đỗ Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội chủ trì buổi giám sát. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh là bệnh viện tuyến tỉnh hạng I, có 44 khoa, phòng, trung tâm. Bệnh viện hiện có 3.309 thiết bị y tế thuộc 264 chủng loại. Trong đó, nhiều trang thiết bị phục vụ phát triển chuyên môn kỹ thuật được đầu tư đã cũ, hỏng.

Triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh về lĩnh vực y tế, Bệnh viện đã đẩy mạnh tuyên truyền; ban hành hàng nghìn văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các khoa, phòng, bộ phận. Thực hiện các chỉ tiêu chuyên môn về khám chữa bệnh và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, từ 1/1/2019 đến 31/8/2022, bệnh viện triển khai đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu về khám chữa bệnh. Năm 2019, Bệnh viện đã khám và điều trị cho 206.278 lượt người, đạt 91% so với kế hoạch đề ra và tăng 25% so với năm 2018; 6 tháng đầu năm 2022 khám và điều trị cho 73.698 lượt người, trong đó điều trị nội trú cho 18.349 người bệnh, tiến hành 3.584 ca phẫu thuật.

Để ứng phó kịp thời, hiệu quả với diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, bệnh viện đã có phương án chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống dịch trở nên mất kiểm soát; chuẩn bị sẵn nhân lực, vật lực, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, thuốc, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19; đã tiêm 270.924 mũi cho người trên 18 tuổi và trẻ em từ 12-18 tuổi.

Kiến nghị với Đoàn giám sát, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn các cơ sở y tế cách giải trình chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng giảm năm 2021; điều chỉnh lại mức lương cán bộ y tế phù hợp với tình hình thực tế; đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế cho bệnh viện để phát triển dịch vụ kỹ thuật.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Đỗ Thị Thanh Hương đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh hoàn thiện báo cáo trên cơ sở tổng hợp các ý kiến của đoàn giám sát; tăng cường tuyên truyền các nghị quyết; tiếp nhận tốt cơ sở mới để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn; đổi mới thái độ, phong cách phục vụ bệnh nhân; chủ động các nguồn thu để tái đầu tư trang thiết bị. Đồng thời, rà soát, đánh giá lại các trang thiết bị hiện có để có cơ sở báo cáo đầu tư; tham mưu đề xuất cơ chế, chính sách tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ, viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *